ลงสำรวจพื้นที่โครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ

วันที่ 7 กันยายน 2561


นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ลงพี้นที่อำเภอสะเดา และอำเภอเทพาจังหวัดเพื่อสำรวจมัสยิดเข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วย

  • มัสยิดมูฮิบบีน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
  • มัสยิดมูฮัมมาดียะห์ (บ้านป่าไผ่) ม.5 ต.เทพา อ.เทพา


ทั้ง 2 มัสยิด “ยินดีเข้าร่วมโครงการกับ สสม.” เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เป็นเขตสขภาวะและเป็นตัวอย่างให้กับมัสยิดอื่นๆ

กิจกรรมโครงการต่อจากนี้คือ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 นี้ เพื่อสร้างแกนเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม และกลับมาทำกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ต่อไป


 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำนักจุฬาราชมนตรี
 • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
 • มูลนิธิสันติชน
 • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
  การไม่สูบบุหรี่