แสดงความยินดี นักเรียนทุน สสม.

วันที่ 7 กันยายน 2561


เมื่อวัน 6 กันยายน 2561 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มีโอกาสได้แสดงความยินดีกับนักเรียนทุน น้องมลิดา ดารากัย จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี สาขาวิชาเคมีประยุกต์
เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ สสม.เป็นส่วนหนึ่งที่ให้โอกาสกับน้องๆ ได้สานฝันตามที่ตั้งใจไว้ ขอให้น้องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไป
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่