สสม.มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1)

วันที่ 4 กันยายน 2561


นายสุรินทร์ เหมนุกูล รองประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มอบทุนการศึกษา สสม. ประจำปี 2561 (ภาคการศึกษาที่ 1)ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี จำนวน 3 คน ในวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ สำนักงานศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง อาคารมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่