มัสยิดดาหรนอาหมัน “รองชนะเลิศอันดับ 1” การควบคุมยาสูบในชุมชน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561


มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการมัสยิดดาหรนอาหมันและพี่น้องชาวดาหรนอาหมัน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เครือข่ายมัสยิดครบวงจร ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1”

จากการจัดโครงการเพิ่มศรัทธา ลดยาสูบ ให้กับคนในชุมชน และเข้าแข่งขันการประกวด "การควบคุมยาสูบในชุมชน" จากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสงขลาร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

#มัสยิดครบวงจร
#มัสยิดดาหรนอาหมัน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่