รายงานเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561


รายงาน โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) เดือนมีนาคม 2561 โดยผู้ประสานงานโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน จังหวัดปัตตานี นายมะรอนิง ยูนุ รายงานว่า...อาสาสมัครฯ ท่านหนึ่ง(ขอสงวนชื่อ) ได้รายงานว่า ..หลังจากได้รับการอบรมจากโครงการฯ ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่มาใช้กับครอบครัว เริ่มด้วยการให้กำลังใจสามีและอธิบายเกี่ยวกับโทษและพิษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ให้ทราบ เป็นเหตุให้สามีที่เดิมเป็นผู้ที่ติดยาเสพติด ปัจจุบันเลิกยาเสพติดได้เด็ดขาด และขอเวลาอีกสักหน่อยสำหรับการเลิกบุหรี่ พร้อมกล่าวขอบคุณโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านที่ทำให้เธอมีความตั้งใจที่จะทำให้คนในบ้านเลิกบุหรี่ให้ได้ การที่สามีสามารถเลิกยาเสพติดได้เด็ดขาด ก็ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จไประดับหนึ่งแล้ว

ขณะที่กะเมาะห์ (นางพาตีเม๊าะ ลีมาอะ) อาสาสมัครฯอีกรายได้กล่าวขอบคุณโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านเช่นเดียวกัน เนื่องจากได้นำสติกเกอร์ในโครงการที่มีข้อความอธิบายถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ทำให้สามีของตนเองได้ลดปริมาณการสูบและทุกวันนี้สามีจะไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ซึ่งอาสาสมัครท่านนี้กล่าวว่าตนเองจะขอเป็นกำลังใจให้กับสามีจนกว่าจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ในที่สุด

ขณะที่ผู้ประสานงานโครงการฯ จังหวัดลพบุรี นางนาตยา คณโฑทอง ได้รายงานประจำเดือนเมษายน ว่า นายสมคิด มะเดื่อสวน หรือ ลุงสมคิด อายุ 66 ปี ผู้สามารถเลิกบุหรี่ได้ในโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน จังหวัดลพบุรี อาสาที่จะเป็นอาสาสมัครเพื่อทำให้คนเลิกบุหรี่ได้เหมือนตน เพราะพอเลิกสูบบุหรี่แล้วลุงสมคิดบอกว่ารู้สึกได้ว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นมาก และอีกอย่างหลานกำลังจะคลอดด้วยไม่อยากให้เป็นพิษภัยกับหลานที่กำลังจะลืมตาดูโลกในเร็ววันนี้ ซึ่งลุงสมคิดตั้งใจจะเป็นอาสาสมัครพาคนเลิกบุหรี่เพื่อถวายให้แก่แม่ของแผ่นดินและจะทำต่อไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่แล้วยังสามารถนำพาคนอื่นให้เลิกบุหรี่ได้อีกด้วย

กัลยาณา วาจิ รายงาน

หมายเหตุ: โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน เป็นโครงการฯที่เชิญชวนคนไทยทุกหมู่เหล่าเลิกบุหรี่ให้ได้อย่างน้อยบ้านละคน โดยมีเขตรับผิดชอบอยู่ที่ภาคใต้ตอนกลาง จังหวัดสงขลา ภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่