โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน จ.สงขลา

วันที่ 14 มีนาคม 2561


วันที่ 10 มีนาคม 2561 นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้ประสานงานโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่กับทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ตำบลแค จ.สงขลา ณ วิทยาลัยทุ่งโพธิ์ ม.2 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ให้กับคนในครอบครัวและชุมชน

โดยก่อนหน้านี้ทีมอาสาสมัครฯได้ทำการสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่ของคนในชุมชนจำนวน 112 ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่สูบบุหรี่มีจำนวน 46 ครัว ผู้สูบบุหรี่ จำนวน 61 คน
ดังนั้นทีมอาสาฯจึงจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเน้นให้บุตรและภรรยามาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจะได้กลับไปมีบทบาทในการแนะนำหรือเชิญชวนคนในครอบครัวให้หยุดสูบบุหรี่ซึ่งได้ได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอภิชาต ละแม และคณะ จากสำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนใต้(สปย.) มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องอันตรายจากควันบุหรี่มือ2และมือ3 พร้อมทั้งสาธิตการทดสอบสารพิษในควันบุหรี่ สร้างความตกใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากเมื่อไดแห็นผลการทดสอบ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายเจะหมีน หะแหละ หรือ “ครูหมีน” ที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มาบรรยายเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ว่าด้วยหลักการศาสนาอิสลาม ซึ่งไดรับความสนใจเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมีกลยุทธ์หรือเทคนิคในการบรรยายสร้างบรรยากาศได้เป็นอย่างดี


นายอะหมัด หลีขาหรี หนึ่งในอาสาสมัครฯได้เล่าประสบการณ์การเลิกสูบบุหรี่ให้ฟังว่า “สมัยก่อนผมสูบบุหรี่จัดมากจนแต่งงานกับภรรยาๆและภรรยากำลังตั้งท้องภรรยาบอกให้ผมเลิกสูบบุหรี่ แรกๆผมก็ไม่ยอมฟัง ภรรยาผมพูดจนเธอร้องไห้ เมื่อผมเห็นภรรยาร้องไห้ผมจึงใจอ่อนและตัดสินใจเลิกบุหรี่ด้วยวิธีการหักดิบ ทำให้ผมสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ถึงทุกวันนี้ และอยากเชิญชวนให้พี่น้องในชุมชนเลิกบุหรี่ด้วยกัน”

นอกจากนี้ทีมอาสาฯได้กำหนดว่าหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ ท่านใดที่สามารถทำให้คนในครอบครัวสูบบุหรี่มาเข้าร่วมโครงการฯกับทีมอาสาฯและทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้จะมอบของสัมนาคุณให้ สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะเด็กๆๆที่อยากเห็นพ่อ...และคนในครอบครัวเลิกสูบบุหรี่...ตอฮีตร์ สายสอิด
รายงาน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่