มูลนิธิสร้างสร้างสุขมุสลิมไทย "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด"ในพื้นที่จังหวัดตรัง

วันที่ 3 มกราคม 2561


วันที่ 25 ธันวาคม 2560 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ร่วมกับชมรมมุสลิมสร้างสรรค์บ้านดอนขี้เหล็ก ยาตีทีวี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง และสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีและนักจิตอาสา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด จังหวัดตรัง” ในพื้นที่อำเภอเมือง ได้แก่ ม.1 ชุมชนบ้านหนองตรุด และ ม.3 บ้านนาแขก ต.หนองตรุด และพื้นที่อำเภอกันตัง ได้แก่ ชุมชนมัสยิดบ้านสะพานปูน และบ้านบินหยี ต.ควนธานี โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชในตรีประจำภาคใต้เป็นหัวหน้าคณะในการเดินทางลงเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้นำถุงยังชีพจากเครือข่ายและองค์กรต่างๆที่ร่วมกันสนับสนุนและจัดเตรียมจำนวน 831 ถุง เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยฯและเป็นขวัญกำลังพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มีนายตอฮีตร์ สายสอิด รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง และนายไฟซอล สะเหล็ม เจ้าหน้าที่ฯเป็นตัวแทนมูลนิธิฯในการลงพื้นที่ครั้งนี้พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องผู้ประสบฯซึ่งมีทั้งชุมชนไทยพุทธและมุสลิมที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่