ความสำคัญของกองทุนซะกาต (มัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์)

วันที่ 26 ธันวาคม 2560


ศูนย์กิจกรรม สสม. ภาคกลาง ร่วมมือกับคณะกรรมการมัสยิด คณะกรรมการกองทุนซะกาตมัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์(บ้านทางควาย) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการบริหารกองทุนซะกาตต้นแบบเพื่อชุมชน ในวันที่ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมมัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์ ซ.อ่อนนุช 59 กทม.

เปิดงานอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
โดย คุณติรมีซี เพียรมานะ กล่าวเปิดงานโดย อิหม่ามฮัสบุลเลาะห์ นะมิ ร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อดังต่อไปนี้ สาเหตุที่ต้องมีซะกาต ? วิธีเก็บและจ่ายซะกาตในยุคของท่านนบีมูฮำหมัด(ซล.)และคอลีฟะห์ ซะกาตทำให้สังคมมุสลิมรุ่งเรืองได้อย่างไร? ซะกาตกับการพัฒนาองค์กรมัสยิด มีวิธีการอย่างไรบ้าง เสวนาโดย อ.อาลี เสือสมิง,อ.ซัมวี้ล มูลทรัพย์ และอิหม่ามฮัสบุลเลาะห์ นะมิ ดำเนินรายการโดย ฮัจยีอับดุลฆอนี หลงจิ(สมพร หลงจิ) เปิดโอกาสให้ผุ้เข้าร่วมซักถามและตอบข้อสงสัย

ช่วงเวลาหลังมักริบ ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยได้ร่วมเป็นเกียรติบรรยายในเรื่อง "ทำอย่างไรให้ซะกาตพัฒนาชุมชนให้พ้นจากความยากจน" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน รับฟังการบรรยาย ปิดท้ายรายการโดย บรรยายพิเศษ “การมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนามัสยิด”โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร การแสดงความสามารถของนักเรียน,การบริหารงานกลุ่มมุสลิมสงเคราะห์ฯ ในงานมีการจัดนิทรรศการของ สสม. การออกร้านของกลุ่มอนุสตรีประจำมัสยิด ทำให้บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีทั้งผู้สุงวัย วัยทำงาน และเยาวชน ร่วมกิจกรรมกันอย่างมาก


สุปรีดา รายงาน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่