กีฬาชุมชนสัมพันธ์บ้านห้วยปลิง

วันที่ 13 ธันวาคม 2560


เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและกรรมการมัสยิดบ้านห้วยปลิง จัดกิจกรรม “ กีฬาชุมชนสัมพันธ์ บ้านห้วยปลิง ” โดยกิจกรรม เรีมจากการเดินขบวนพาเหรด เวลา 07.00 น. จากสนามกีฬาชั่วคราวไปถึงสนามกีฬามัสยิดดะวะตุ้ลมุสลีมีน และเปิดสนามด้วยการออกกำลังกายไม้พองจากกลุ่มแม่บ้าน โดยมี นายหมาดสะ หมานหนำ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน และแขกมีเกียรติอีกหลายท่าน โดยการจัดกีฬาครั้งนี้จะเป็นกีฬาพื้นบ้าน อาทิ กีฬาตักน้ำใส่ขวด วิ่งกระสอบ วิ่งสามขา ทูนฝักทอง ตีกอรฟ์พิศดาล วิ่งเปี้ยว กินวิบาก เป็นต้น สร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านที่มาเข้าร่วมทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนทำให้ เกิดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนมีรอยยิ้มแห่งความสุขในวันนั้น

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการชุมชนรักษ์สุขภาวะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกายและ ส่งเสริมรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านให้อยู่กับชุมชนต่อไป
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่