ขอขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ด้วยครับ

วันที่ 8 ธันวาคม 2560


มัสยิดนูรุ้ลฮิดายาติ้ลอิสลาม คลองเตย โดยนายอิมรอน เชษฐวัฒน์ ทราบข่าวการจัดอบรมกฏหมายบุหรี่แก่โต๊ะเซี๊ยะ เมื่อวันที7 ธันวาคม ที่ผ่านมา สนใจอยากเป็นมัสยิดปลอดบุหรี่เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบ มาขอป้ายมัสยิดปลอดบุหรี่และเอกสารรณรงค์ไม่สูบบุหรี่จากผู้อำนวยการสสม.ภาคกลาง นายคณี โยธาสมทุร และมีกรรมการมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย นายเอนก พงศ์วิจารณ์ นายอัดมัดคาน บุญพันธ์ ร่วมต้อนรับจัดเอกสารให้ด้วยความยินดีที่เป็นเครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่