โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่องกฏหมายแก่โต๊ะเซี๊ยะ

วันที่ 8 ธันวาคม 2560


ศูนย์กิจกรรมสสม. ภาคกลาง โดยนายคณี โยธาสมุทร จัดอบรมเชิงวิชาการเรื่องกฏหมายบุหรี่แก่โต๊ะเซี๊ยะในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ถนนรามคำแหง กทม. ได้เชิญอิหม่ามและโต๊ะเซี๊ยะในเขตพื้นที่วัฒนา สวนหลวง ประเวศ และมัสยิดในโครงการมัสยิดครบวงจรให้ความสำคัญมาร่วมงานอีก 2 มัสยิด คือ มัสยิดบางอ้อ เขตบางพลัด และมัสยิดคอลิดีน เขตทุ่งครุ เพื่อให้โต๊ะเซี๊ยะซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลมัสยิดมีความรู้เกี่ยวกับข้อห้าม ข้อใช้รวมทั้งบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในมัสยิด ทั้งนี้ เพื่อให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย100 % อย่างแท้จริง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 44 คน จาก 32 มัสยิด เริ่มด้วยอัญเชิญกุรอานโดยนางมาชิเฏาะห์ สุขถาวร กอรีอะห์ ซูเราะห์มาอิดะห์อายะห์ที่90-91ซึ่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับสิ่งมึนเมา จบแล้วนายคณี โยธาสมุทร กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการต่อประธานพิธี อาจารย์อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกทม. จากนั้นประธานพิธีกล่าวตอบสรุปใจความได้ว่าผู้ดูแลมัสยิดท่านแรกคือนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีล โดยได้รับแต่งตั้งจากอัลลอฮ(ซ.บ.) และโต๊ะเซี๊ยะถือเป็นบุคคลที่ท่านนบีมุฮำหมัดให้ความสำคัญ โดยมีรายงานว่าเมื่อนบีทราบว่าคนกวาดมัสยิดตายท่านก็ไปละหมาดให้ และคนที่กินหัวหอมกระเทียมมีกลิ่นแรงให้งดเว้นการเข้าไปมัสยิด ดังนั้น คนที่สูบบุหรี่ซึ่งมีกลิ่นเหม็นกว่าก็ไม่ควรเข้าไปในมัสยิด จึงขอให้ช่วยกันรณรงค์ให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่ จากนั้นประธานพิธีมอบป้ายมัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่แก่ผู้แทนมัสยิดที่เข้าอบรมเพื่อนำไปติดที่มัสยิด จากนั้นเจ้าหน้าที่คลีนิคฟ้าใส ศูนย์การแพทย์ฯมศว. นายสุขฏิพจน์ พรศรี น.ส.ปาณปิยวรรณ วงค์แสนสี และนางกนกวรรณ ปรีดาภรณ์ภากร บรรยายเรื่องรู้ไว้ไม่ถูกจับและพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่มือสอง เสร็จแล้วเปิดโอกาศให้ซักถาม และกล่าวปิดประชุมโดยผอ.สสม.ภาคกลาง และรับประทานอาหารร่วมกันที่ห้องอาหารของโรงแรมรีเจนท์ และขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครที่อำนวยความสะดวกในการประสานงานและเชิญอิหม่ามมัสยิดในเขตพื้นที่ดังกล่าวมาร่วมงาน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่