มัสยิดดาหรนอาหมัน กับกิจกรรมมัสยิดปลอดบุหรี่

วันที่ 7 ธันวาคม 2560


วันที่ 26 ตุลาคม 2560 มูลนิธิสร้างสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ร่วมกับ คณะกรรมการมัสยิดดาหรนอาหมันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ภายใต้คำขวัญ “กรุณาให้เกียรติบ้านของอัลลอฮฺด้วยการไม่สูบบุหรี่และใบจาก”ผ่านโครงการมัสยิดครบวงจรของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยโดยมีนายสุรินทร์ เหมนุกูล รองประธานมูลนิธิฯ นายตอฮีตร์ สายสอิด รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลางดำเนินกิจกรรม ณ มัสยิดดาหรนอาหมัน (ชุมชนร้านใน) ม.4 ทต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา


การจัดกิจกรรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่(บุหรี่มือ2)และขอความร่วมมือจากชาวชุมชนร่วมผลักดันให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุนทร วงศ์หมัดทอง นักวิชาการทีวีสำนักจุฬาราชมนตรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่และแนวทางในการจัดให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่

อีหม่าม รอซูล กล่าวว่า... “ในการดำเนินงานของมัสยิดดาหรนอาหมัน (ชุมชนร้านใน) มัสยิดพยายามพลิกบทบาทของมัสยิดให้ต่างไปจากที่ผ่านมา พยายามทำให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทุกมิติ สร้างบทบาทของการเป็นผู้ให้ให้มากขึ้นในหลายๆ โครงการ

√ แต่สำหรับเรื่องนี้ (บุหรี่) ...
- หากพี่น้องเลิกได้จะเป็นการดีมาก
- แต่หากยังเลิกไม่ได้ ขอให้เว้นมัสยิด
ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของอัลลอฮฺ

>> เพียงเท่านี้ ขอกันได้ไหม ???”

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและความร่วมมือจาก อีหม่าม กรรมการมัสยิด ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มเยาวชน ร้านชำที่ไม่ขายบุหรี่ และกลุ่มสตรีตลอดจนชาวชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีมัสยิดในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการด้วยอาทิ มัสยิดมูฮิบบีน มัสยิดอัลซอรุลอิสลาม มัสยิดมัสยิดกลาง มัสยิดบ้านต้นกอ มัสยิดนูรุลเอี๊ยะซาล บ้านลุ่มอ้อย โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านบุหรี่ และถาม – ตอบปัญหาที่หลายท่านยังสงสัย


อีหม่ามมัสยิดกลางปริก กล่าวว่า ก่อนหน้านี้(3ปีที่ผ่านมา) ตนได้มาเข้าร่วมโครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ที่จัดขึ้น ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ก็ได้เกิดความตระหนักและคิดว่าจะต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจึงประชุมร่วมกับคณะกรรมการมัสยิดว่าจะทำอย่างไรให้มัสยิดของเราเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง โดยมีผลสรุปการประชุมคือ

1.ต้องจริงใจและเริ่มจากตัวเรา (คณะกรรมการมัสยิด)เป็นแบบอย่าง

2.จัดโซน (มุมสูบบุหรี่)ในที่ลับตาคน

3.ต้องกล้าพูด กล้าแสดงออก (ขอร้อง เชิญชวน) ทำเป็นประจำ

4.ต้องมีความอดทน

อีหม่ามยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า ปัจจุบันมัสยิดประสบผลสำเร็จในการรณรงค์ให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจังเพราะความตั้งใจจริงของคณะกรรมการมัสยิดที่ช่วยกันรณรงค์จนประสบความสำเร็จและยังเชิญชวนให้เครือข่ายเข้าไปเยี่ยมและเรียนเรียนการทำงานอีกด้วย...
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่