กองทุนซะกาตมัสยิดดาหรนอาหมัน

วันที่ 6 ธันวาคม 2560


ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลางร่วมประชุมกับคณะการกองทุนซะกาตมัสยิดดาหรนอาหมัน(ชุมชนร้านใน) ณ ห้องประชุมมัสยิดดาหรนอาหมัน (ชุมชนร้านใน) ม.4 ทต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนซะกาตมัสยิดดาหรนอาหมัน ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาหลังจากจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีนายธรรมนูธ เสาะแม หรืออีหม่ามรอซูลเป็นประธานกองทุนซะกาตฯ ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านผ่านสื่อต่างๆเช่น ไวนิล โปสเตอร์ โซเซียลมีเดีย (ไลน์ เฟสบุค) ผ่านคุตบะฮฺวันศุกร์ และการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องซะกาตรวมไปถึงการจัดเก็บและรวบรวมซะกาต

ปี 2560 เป็นปีแรก(ก้าวแรก)ของการเริ่มต้นในการดำเนินการกองทุนซะกาตมัสยิดดาหรนอาหมันโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ซึ่งได้รับการความร่วมมือและการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจมาร่วมจ่ายซะกาตให้แก่กองทุนซะกาตฯแป็นจำนวนมาก โดยแบ่งซะกาตออกเป็น 2 เภท คือ 1.ซะกาตฟิตเราะฮฺ คิดเป็นจำนวนเงิน 72,032 บาท 2.ซะกาตมาล (ซะกาตทรัพย์สิน) เป็นจำนวนเงิน 76,250 บาท รวมซะกาตทั้งสิ้น 148,282 บาท

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกองทุนซะกาตฯได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและคัดเลือกผู้มีสิทธิรับซะกาตในชุมชนและจะจัดกิจกรรมการมอบซะกาตในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ มัสยิดดาหรนอาหมัน (ชุมชนร้านใน) ม.4 ทต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา และมีบรรยายพิเศษ “อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ”
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่