ทุนการศึกษา สสม.

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560


นายสุรินทร์ เหมนุกูล รองประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่คลาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 2 โดยให้แก่

1.นายกษิเดช นิยม เดชา สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา

2.
นางสาวสุมัยยะห์ ยอมใหญ่ โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ จ.ตรัง

3.นางสาวอาซียะห์ หลีเส็น โรงเรียนดารุลอูลูม จ.สตูล
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่