มัสยิดนูรุลอิหซานยือโมะ กับกิจกรรมส่งเสริมกองทุนอาชีพ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560


ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จัดกิจกรรมส่งเสริมกองทุนอาชีพ ภายใต้โครงการมัสยิดครบวงจร ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดนูรุลอิหซาน ยือโมะ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยมี นางอาอีซะห์ บุญศรี เป็นวิทยากรผู้ชำนาญการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริง สำหรับอาชีพที่ได้มีการลงมือปฏิบัตินั้นจะเป็นในเรื่องของการทำขนมจีบเพื่อจำหน่าย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน และยังเป็นการรวมตัวของกลุ่มสตรีให้เกิดขึ้นมาใหม่หลังจากถูกละเว้นมาอย่างยาวนาน  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่