รณรงค์ให้มัสยิดบ้านหาดทราย เป็นเขตปลอดบุหรี่

วันที่ 31 ตุลาคม 2560


มูลนิธิสร้างสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ร่วมกับ คณะกรรมการมัสยิดบ้านหาดทราย จัดกิจกรรมรณรงค์ให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ภายใต้คำขวัญ “กรุณาให้เกียรติบ้านของอัลลอฮฺด้วยการไม่สูบบุหรี่และใบจาก”ผ่านโครงการมัสยิดครบวงจรของแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ มัสยิดบ้านหาดทราย ม.6 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยมีนายสุรินทร์ เหมนูกูล ผอ.ศูนย์กิจกรรม สสม.ภาคใต้ตอนกลางพร้อมด้วยนายตอฮีตร์ สายสอิด รองผู้อำนวยการและคณะทำงานดำเนินกิจกรรม

โดยจัดให้มีกิจกรรมการเดินรณรงค์ในชุมชนและเวทีการบรรยายพิษภัยบุหรี่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวชุมชนได้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่และขอความร่วมมือจากชาวชุมชนร่วมผลักดันให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง และได้รับเกียรติจากนายแวยูโซ๊ะ แวหะยี อดีตข้าราชการบำนาญสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่และแนวทางในการจัดให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและความร่วมมือจาก อีหม่าม กรรมการมัสยิดผู้นำชุมชน รพ.สต.บ้านหาดทราย อสม. ตชด.ที่43 กลุ่มจิตอาสา นักเรียนโรงเรียนธรรมคีรีวิทยาและนักเรียนตาดีกาโรงเรียนนูรู้ลเอี๊ยะซานและชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่