หน้าแรก > สร้างเสริมสุขภาวะ > ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนปี 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนปี 2560


วันที่ 9 กันยายน 2560


ระดับปริญญาตรี
นายรีซูวัน ดอเลาะ ม. ศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ศึกษาศาสตร์
นางสาวมานิตา ติเพียร ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นางสาวอะห์ลัม มะมิง ว. เทคโนโลยีการเกษตรและประมง ปัตตานี การแปรรูปสัตว์น้ำ
นางสาวซารียา ซูมัด มหาวิทยาลัยมหิดล พญาบาลศาสตร์

ระดับอาชีวะศึกษา
นายอิรฟาน สายสลาม รร. ช่างฝีมือทหาร เครื่องมือกล
นางสาวกรรณิการ์ จรกา พณิชยการบางนา การจัดการ Logistic

หมายเหตุ
1. ระดับปริญญาตรีจะได้รับทุนในภารเรียนที่ 1/2560 เป็นต้นไป
2. ระดับอาชีวะศึกษาจะได้รับทุนในภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นต้นไป
3. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะติดต่อไปอีกครั้งเร็วๆ นี้
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่