มัสยิดบ้านเหนือ ต้นแบบสันติสุขอย่างยั่งยืน


วันที่ 23 ธันวาคม 2558  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่