มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ชวนคนไทยเลิกบุหรี่บ้านละคน 
ติดต่อเรา

สำนักงานแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย :

คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ 02-218-6193-94

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) :

เลขที่ 1 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวง/เขตมีนบุรี กทม.10510
โทรศัพท์ 0-2517-1309
Email: wellbeing2553@gmail.com

แผนที่