สสม.จัดอบรมอาสาพาเลิกบุหรี่

วันที่ 30 สิงหาคม 2560


นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้ประสานงานโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านลงพื้นที่ จัดอบรมอาสาพาเลิกบุหรี่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแค อ.จะนะ จ.สงขลา

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลายอาทิ
นายแวยูโซ๊ะ แวหะยี อดีตข้าราชการบำนาญสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
บรรยายในหัวข้อ "พิษภัยบุหรี่และเล่าประสบการณ์การทำงานด้านบุหรี่"

นางสภาพร พกแดง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและนางสาวณัฐสุดา หมันโส๊ะ นักวิชการสาธารณสุขโรงพยาบาลสงขลา
บรรยายในหัวข้อ"การให้คำแนะนำ เทคนิคในการชวนคนเลิกบุหรี่และการแนะนำผลิตภัณฑ์ในการช่วยให้เลิกสูบบุหรี่"

นายสะแปอิง กาเร็ง ประธาน อสม.อำเภอเมืองจังหวัดยะลาและเครือข่ายโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านฯมาเล่าประสบการณ์การทำงานในพื้นที่เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับทีมอาสาฯ


โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างต้นแบบครอบครัวเลิกบุหรี่

2. เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่

3. เพื่อสร้างความตระหนักและแรงบัลดาลใจให้ผู้สนใจเลิกบุหรี่

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีโดยมีผู้สมัครเป็นอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่จำนวน 20คน ซึ่งประกอบไปด้วย สารกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเทศบาลตำบลแค กรรมการมัสยิด กรรมกการชุมชน อสม.และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่2ชุมชนได้แก่

1.บ้านแคเหนือหมู่ที่ 2 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
2.บ้านสำนักยอหมู่ที่ 7 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ทีมอาสาฯจะลงพื้นที่ทำงานสำรวจกลุ่มเป้าหมายในชุมชนพร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯพร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการปฏบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่และขอความร่วมมือจากสมาชิกในครัวครอบครัวในการสนับสนุนและให้เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกที่ต้องการเลิกบุหรี่

ภายใต้สโลแกน
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนกาารสสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
.
.
.
.
.
รายงาน : มังกรน้อยพ่นน้ำลาย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่