โครงการมัสยิดครบวงจร

วันที่ 15 สิงหาคม 2560


วันที่ 14 สิงหาคม 2560 แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) นำโดยนายสุรินทร์ เหมนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอลกลาง นายตอฮีตร์ สายสอิด รองผู้อำนวยการฯและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านพรุใหญ่ ต.บางหมาก อ.กันตรัง จ.ตรัง พบปะแกนนำชุมชน นายกอบต. สมาชิกอบต. สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรมโครงการมัสยิดครบวงจร โดยมีนายก่อนี ศรีอ่อน นายก อบต.ตำบลบางหมาก ศิษย์เก่าโรงเรียนผู้นำ สสม.หลักสูตร์ “CEO”ชุมชนและแกนนำชุมชนให้การต้อนรับ ซึ่งจะเริ่มกิจกรรมโครงการฯในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ มัสยิดบ้านพรุใหญ่ ม.2 ต.บางหมาก อ.กันตรัง จ.ตรัง
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่