สสม.และศิษย์เก่าโรงเรียนผู้นำฯ สสม.เข้าร่วมเดินกิจกรรมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดและบุหรี่

วันที่ 11 สิงหาคม 2560


นายตอฮีตร์ สายสอิด นายไฟซอล สะเหล็มและนางสาวอลีนา หีมเหม ตัวแทนมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนผู้นำฯสสม. จ.สงขลา เข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและบุหรี่ ณ ชุมชนบ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โดยมี ผู้กำกับ สภ.สิงหนครเป็นประธานเปิดงาน โดยมีอีหม่ามมัสยิดในพื้นที่ ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐ/เอกชน สถาบันการศึกษาและชาวบ้านตำบลหัวเขาร่วมกิจกรรมฯกว่า1,000คน

การจัดกิจกรรมครั้งเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนในการต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดในชุมชน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่